Zápis do první třídy

V úterý 9. dubna 2019 proběhne v budově školy zápis do první třídy.

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tiskopis zde) a Zápisní lístek (tiskopis zde).

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, vyplníte Žádost o odklad (tiskopis zde). Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, doporučujeme co nejdříve objednání dítěte do školského poradenského zařízení (ŠPZ), pokud tak již neučinili. K povolení odkladu je potřeba doložit  doporučující posouzení příslušného ŠPZ a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. 

V případě zájmu o individuální vzdělávání dítěte v naší škole vyplňují rodiče taktéž tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Zápisní lístek. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (tiskopis zde) vyplní a odevzdají až po vyřízení všech potřebných formalit pro přijetí dítěte (viz uvedené přílohy v tiskopise).

Všechny tiskopisy jsou k dispozici v ředitelně školy, u učitelek v MŠ nebo si je můžete stáhnout na výše uvedených odkazech.

Veškeré další dotazy ohledně zápisu rádi zodpovíme ústně či telefonicky.

 

Kritéria přijetí do ZŠ