Stravné v ZŠ a MŠ Provodov

Finanční normativ na nákup potravin platný od 1.9.2019

Děti mateřské školy (věk 3-6 let):

Přesnídávka + ovocná svačinka 11,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 11,- Kč
Celkem za celý den včetně pitného režimu: 50,- Kč

Děti mateřské školy (věk 7let)

(dovršení věku v daném školním roce-odklad školní docházky)

Přesnídávka + ovocná svačinka 12,- Kč
Oběd 30,- Kč
Svačina 12,- Kč
Celkem za celý den včetně pitného režimu: 54,- Kč

Žáci základní školy (věk 7-10let)

Oběd 30,- Kč

Zaměstnanci

Oběd 40,- Kč

Cizí strávníci

Režijní náklady 3,- Kč
Mzdové náklady 48,- Kč
Limit na nákup potravin 49,- Kč
Celkem 100,- Kč

 

Úhrada stravného

Stravné i školné je možné platit převodem z účtu i v hotovosti.
Úhrada stravného musí být provedena do 20. dne následujícího měsíce.

Informace k úhradě stravného bankovním převodem:

Číslo účtu: 2300474549/2010
Variabilní symbol: datum narození dítěte

Jedním příkazem k úhradě lze platit i za více dětí, VS bude datum narození jednoho dítěte (mladšího sourozence, který navštěvuje ZŠ nebo MŠ Provodov). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.