Základní škola

Základní školaZákladní škola na Provodově je neúplná škola se dvěma třídami prvního stupně (1. a 2. ročník). Do 3. a 4. ročníku žáci dojíždí do 3 km vzdálené Základní školy v Březůvkách. Přepravu žáků zajišťuje školní autobus.

Školy v obou obcích spolupracují, jejich vzájemnou kooperací je zajištěna úplnost tříd v jednotlivých ročnících. 

Nádherná krajinná oblast, ve které se naše škola nachází, se zajímavou minulostí a místními tradicemi, umožňuje podporovat vztah žáků k regionu, okolní přírodě i ekologickému cítění.

Na žádost rodičů nabízíme individuální (domácí) vzdělávání žáků a těmto žákům umožňujeme:

 • osobní kontakt dítěte se spolužáky s podporou sociálních vazeb
 • 1x - 2x týdně společnou výuku v kmenové třídě
 • účast na školních projektech "Můj region" a "Životní prostředí"
 • účast na společných vzdělávacích a kulturních akcích školy
 • konzultace a osobní setkávání s třídní učitelkou dle potřeby
 • slovní hodnocení, přezkušování formou rozhovoru a prezentace portfolií žáka
 • návštěvu zájmových kroužků
 • výuku na hudební nástroje (učitelé ZUŠ Morava)
   
  Naším cílem je všestranný rozvoj žáka,
  výchova ke vzájemné spolupráci, toleranci a komunikaci.