Historie školy

Škola v obci Provodov byla postavena v místech vyhořelého domku Petra Slováka a slavnostně otevřena roku 1899. O její zbudování se zasloužil hlavně tehdejší starosta obce Jan Slovák.

Zpočátku byla škola dvoutřídní, v roce 1912/1913 trojtřídní, roku 1931/1932 čtyřtřídní a v roce 1939/1940 pětitřídní. V roce 1919 byly ve škole dokonce dvě stovky dětí.

Prvním učitelem ve škole byl Klement Smolka a také on má velkou zásluhu na jejím vybudování.

Od roku 1992 sloužila budova také mateřské škole. V roce 2008 došlo ke sloučení ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek pod jeden subjekt s názvem Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín.

Od 1. září 2016 získala mateřská škola opět své nové prostory v zrekonstruované budově bývalé mateřské školy.