Dokumenty

Školní řád

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu č. 1

Dodatek ke školnímu řádu č. 2

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program část 1.

Školní vzdělávací program část 2.

Osnovy

Minimální preventivní program

Výsledky šetření ČŠI

Inspekční zpráva

Protokol o kontrole

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Školská rada

Zápis z 36. zasedání školské rady

Zápis z 35. zasedání školské rady

Zápis z 34. zasedání školské rady

Zápis z 33. zasedání školské rady

Zápis z 32. zasedání školské rady

Zápis z 31. zasedání školské rady

Zápis z 30. zasedání školské rady

Zápis z 29. zasedání školské rady

Zápis z 28. zasedání školské rady

Zápis z 27. zasedání školské rady

Zápis z 26. zasedání školské rady

Volba do školské rady

Zápis z 25. zasedání školské rady

Zápis z 24. zasedání školské rady

Zápis z 23. zasedání školské rady

Zápis z 22. zasedání školské rady

Zápis z 21. zasedání školské rady

Tiskopisy ke stažení

Žádost o přijetí do 1. třídy

Zápisní lístek

Žádost o odklad

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o přestup žáka

Propagační leták