Výchovný koncert - dílo A. Dvořáka

V úterý 7. května v 9:00 hodin proběhne na naší základní škole pro děti MŠ i žáky ZŠ výchovný koncert p. Kubáta, který nám přiblíží dílo skladatele Antonína Dvořáka.  Vstupné 45 Kč bude hrazeno z třídních fondů jednotlivých tříd.