Výstava betlémů na zlínském zámku

Ve čtvrtek 20.12. pojedeme s žáky ZŠ autobusovou linkou v 8:30 hodin do zlínského zámku na výstavu betlémů. Děti zde také absolvují dílničku, v níž si vymalují sádrový betlém a shlédnou vánoční pohádku. Návrat do školy na oběd. Vstupné + materiál z dílničky a doprava budou hrazeny z třídního fondu. Děti si v tento den vezmou jen batůžek, pití a svačinku.