Návštěva Muzea JV Moravy ve Zlíně

V pondělí 5. listopadu  v 8:30 hodin pojedeme do Muzea JV Moravy ve Zlíně, kde se vydáme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a všemi svými smysly nasajeme část jejich asijské výpravy. Jízdné a cena programu (25 Kč) budou hrazeny z třídních fondů. V tento den se neučíme, návrat autobusovou linkou ke škole na oběd.