Vyšetření zraku MŠ

Preventivní screeningové vyšetření zraku pro nahlášené děti proběhne

   

ve čtvrtek 29.11.2018 v 8:30

 

Prosím, přineste do té doby 150 Kč.

Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami.