Informace k uzavření škol a školských zařízení od 27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Základní škola bude poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám MŠMT zaslána začátkem příštího týdne. 

Rodiče mají nárok na ošetřovné. Informace o ošetřovném můžete najdete na odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

Veškeré podrobnější informace ohledně distanční výuky a dalších organizačních záležitostí dostanou rodiče během zítřejšího dne emailem.

Víme, že nastalá situace je pro vás rodiče velmi náročná. Zůstávejme však v pozitivním naladění a věřme, že toto období zvládneme stejně tak dobře jako v loňském roce. Usmívající se

 


Projektový den MŠ a ZŠ - Cirkus

Ve středu 24.2.2021 od 8:00 do 11:30 bude probíhat v naší MŠ a ZŠ projektový den "Cirkus". Děti i školáci si v interaktivní cirkusové dílně, zprostředkované pedagogem Jirkou Sadilou, sami vyzkouší svůj postřeh, zručnost i samotné žonglování. Celý program bude prokládaný názornými ukázkami, reprodukovanou i živou hudbou a také hrami na posílení spolupráce a sounáležitosti. Vše bude hrazeno z projektu naší školy Šablony.

Vánoční prázdniny ZŠ - nová informace

Vážení rodiče,

vzhledem k novému rozhodnutí vlády z důvodu epidemiologické situace bude ukončeno vyučování v základní škole již v pátek 18. 12. 2020. Ve dnech 21. a 22. 12. budou mít děti prodloužené vánoční prázdniny.  Rodiče mohou na tyto dva dny žádat o ošetřovné. Veškeré další informace k poslednímu školnímu dni v tomto roce mají dětí v deníčcích.

Přejeme poklidné adventní dny.

Malý inzenýr MŠ

Ve středu 9. 12. 2020 od 8:30 hodin se uskuteční v MŠ lekce z programu

Malá technická univerzita "Malý inženýr".