Fotografie dětí MŠ

Vážení rodiče!

Fotografie ze společného focení dětí vyhotoví pan Pavlůsek. O možnosti jejich vyzvednutí v MŠ

do 17. 7. 2020 vás jednotlivě upozorníme mailem.

Cena za 1 ks činí 25,- Kč.

Fotografování dětí MŠ

V úterý 23. 6. 2020 v 10 hodin proběhne za příznivého počasí společné fotografování dětí MŠ na zahradě - 1 fotka s rouškou (pro archivaci do kroniky školy) a jedna bez roušky. 

V případě deště proběhne focení i pasování ve třídě bez přítomnosti rodičů.

Přineste, prosím, 25,- Kč.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ BŘEZŮVKY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Oznamujeme rodičům, kteří mají zájem o umístění svého dítěte na prázdninový provoz do MŠ Provodov od 1.7. do 17.7.2020, že si mohou stáhnout Žádost o přijetí dítěte do MŠ v Provodově zde.

Prosíme, abyste v žádosti čitelně uvedli svou emailovou adresu, na kterou Vám zašleme potvrzení přijetí dítěte a bližší informace před nástupem do MŠ.

Vyplněnou žádost vhoďte do hnědé schránky u bočního vchodu do budovy ZŠ Provodov.

Jelikož budeme moci přijmout děti pouze do maximální kapacity naší MŠ, prosíme o  Vaši shovívavost v případě nepřijetí.

Výše úplaty v měsíci červenci (školné) bude poměrně snížená v odpovídajícím rozsahu omezení provozu MŠ, tj. 180,- Kč. 

Stavitel věží MŠ

2. lekce výchovně-vzdělávacího programu Malá technická univerzita pro děti MŠ s názvem

"Stavitel věží" se uskuteční v úterý 16. 6. 2020 od 8:30 do 9:30 hodin.

Schůzka rodičů dětí MŠ

 Schůzka rodičů všech dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu od 1. září školního roku 2020/2021

(včetně individuálně vzdělávaných dětí),

se uskuteční ve středu 26. 8. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Mateřské školy Provodov.

 Všichni jste srdečně zváni!

Stavitel města v MŠ

1. lekce výchovně - vzdělávacího programu Malá technická univerzita pro děti MŠ s názvem

"Malý stavitel" se uskuteční v pátek 5. 6. 2020 od 8:30 do 9:30 hodin.