O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (sportovní kroužek, angličtina, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Školní den v přírodě na Maleniskách

Školní rok se nám každým dnem krátí a tak si ještě pojďme tyto společné chvíle užít v přírodě!

Ve středu 29. června se v 8:00 hodin od školy vydáme na Maleniska, kde v okolních lesích budeme bádat, soutěžit a hrát si.

Podrobné instrukce rodiče obdrželi, jen si nezapomeňte přijet v 16:00 hodin pro své děti na faru. 

Projektový den ZŠ - Modrá u Velehradu

V podělí 27. června se uskuteční pro žáky ZŠ projektový den alias školní výlet do obce Modrá u Velehradu. Odjíždíme v 8:00 hodin objednaným autobusem, návrat ke škole do 15:30 hodin.

Čeká nás prohlídka archeologického muzea s průvodcem a návštěva expozice Živá voda s komentovanou prohlídkou vnitřních i venkovních prostor.

Veškeré vstupy i doprava bude hrazeno z projektu Šablony.

Těšíme se, že si tento den krásně užijeme !!!

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 18.8. do 31.8.2022

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků