O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Informace k uzavření škol a školských zařízení od 27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Základní škola bude poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám MŠMT zaslána začátkem příštího týdne. 

Rodiče mají nárok na ošetřovné. Informace o ošetřovném můžete najdete na odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

Veškeré podrobnější informace ohledně distanční výuky a dalších organizačních záležitostí dostanou rodiče během zítřejšího dne emailem.

Víme, že nastalá situace je pro vás rodiče velmi náročná. Zůstávejme však v pozitivním naladění a věřme, že toto období zvládneme stejně tak dobře jako v loňském roce. 

 

Projektový den MŠ a ZŠ - Cirkus

Ve středu 24.2.2021 od 8:00 do 11:30 bude probíhat v naší MŠ a ZŠ projektový den "Cirkus". Děti i školáci si v interaktivní cirkusové dílně, zprostředkované pedagogem Jirkou Sadilou, sami vyzkouší svůj postřeh, zručnost i samotné žonglování. Celý program bude prokládaný názornými ukázkami, reprodukovanou i živou hudbou a také hrami na posílení spolupráce a sounáležitosti. Vše bude hrazeno z projektu naší školy Šablony.

Rozhodnutí o uzavření ZŠ

Rozhodnutí o uzavření ZŠ KHS zde

Přání k Vánocům