O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Karneval 2019

Uplatnění slevy za dítě v MŠ

Vážení rodiče,

 

stejně jako v loňském roce dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů můžete v daňovém přiznání za rok 2018 požádat o daňovou slevu za pobyt Vašeho dítěte v mateřské škole.

Jde pouze o úhradu úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, na dopravu a jiné výdaje.

 

Využít ji může jen jeden z rodičů a je na vás, abyste se dohodli, kdo ji využije. Zpravidla je to rodič s vyššími příjmy.

 

Na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu až do výše stávající úrovně minimální mzdy, tedy za rok 2018 celkem o 12 200 Kč za jedno dítě.

 

Rodiče – zaměstnanci potřebují toto potvrzení do poloviny února, protože pokud za ně provádí zaměstnavatel roční zúčtování daně, pak musí zaměstnanec mzdové účetní doložit vámi vystavené potvrzení do 15. února.

Rodiče – OSVČ podávají daňové přiznání do konce března.

 

Pokud máte o toto potvrzení zájem, prosím nahlaste tuto skutečnost učitelkám MŠ. Potvrzení Vám bude následně vystaveno.

Hraní rodičů s dětmi

Zveme rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ na tradiční hraní v MŠ, které se uskuteční v pondělí 21.1.2019 od 14:45 do 15:45 hodin.

Veselé Vánoce