O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (sportovní kroužek, angličtina, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Zrušení Drakiády

Vážení rodiče a děti!

Vzhledem k nepříznivému počasí se středeční Drakiáda RUŠÍ.

O případném náhradním termínu vás budeme informovat.

Drakiáda

Hraní rodičů s dětmi

V pondělí 26. 9. 2022 od 14:45 do 15:45 hodin se uskuteční 

"Hraní rodičů s dětmi", které ještě nenavštěvují mateřskou školu.

Srdečně všechny zveme!

Country tance - Line Dance

Vážení rodiče!

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 ve 13:30 hodin proběhne první ukázková hodina zájmového kroužku "Country - Line dance".

Další hodiny budou probíhat vždy ve středu od 13:30 do 14:30 hodin VŽDY lichý týden (dle rozpisu).

Vhodné je mít pohodlné oblečení a obutí a hlavně dobrou náladu!

Těší se Jana Trllová