O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Hraní rodičů s dětmi v MŠ

Zveme rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ na tradiční hraní, které se uskuteční v pondělí 8.4.2019 od 14:45 do 15:45 hodin.

Vítáme jaro!

Ve čtvrtek 21. března bychom s dětmi (MŠ i ZŠ) rádi přivítali JARO. Prosíme tedy, aby si děti v tento den vzaly pestrobarevné jarní oblečení (žluté, oranžové, červené, kytičkové apod.)

Malý Marťan na Malé scéně ve Zlíně

Ve středu 27. března 2019 pojedeme (děti MŠ i žáci ZŠ) v 9:15 hodin objednaným autobusem do divadla Malá scéna ve Zlíně, kde shlédneme příběh o planetách a dobrodružství malého Marťana v podání divadla Plyšového medvídka z Prostějova. Formou interaktivního představení se děti budou spolupodílet také na záchraně planety Země a Marsu. Vstupné 55 Kč i doprava autobusem budou hrazeny z třídních fondů jednotlivých tříd. Návrat do Provodova v cca 11:30 hodin.

Návštěva předškoláků v ZŠ

V úterý 19.3.2019 v 9:30 hodin se setkaji naše předškolní děti i předškoláci z Březůvek v naší základni škole, kde se seznámí s novým prostředím a shlédnou ukázkovou hodinu v 1. třídě.