O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku ZŠ

Srdečně zveme rodiče žáků 1. a 2. ročníku na první třídní schůzky v novém školním roce, které se uskuteční ve středu 26.9.2018 v 16 hodin v jednotlivých třídách. V úvodu proběhne volba člena školské rady z navržených kandidátů za zákonné zástupce.

Fotografování prvňáčků 2018

V úterý 11. září 2018 proběhne  v 1. ročníku od 9 hodin fotografování prvňáčků. Nezapomeňte na vhodné oblečení.

Divadelní maňáskové představení

V pondělí 10. 9. 2018 v 10,30 hodin shlédnou děti MŠ i žáci ZŠ v naší mateřské školce divadelní maňáskové představení tří minipohádek Budka v poli, Budulínek, Máša a medvěd. Vstupné 45 Kč bude hrazeno z třídních fondů jednotlivých tříd.

Přivítání prvňáčků

Dne 3. září 2018 jsme slavnostně za přítomnosti rodičů, starostů obcí Provodov a Březůvky i žáků 2. ročníku přivítali v naší škole 14 nových prvňáčků. Věříme, že celý školní rok 2018/2019 pro ně bude šťastný a radostný. Foto z uvítání můžete shlédnout ve fotogalerii.