O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Fotografujeme se!

V pondělí 20. května 2019 nám snad již počasí i zdravotní dispozice budou přát, protože od 8. hodiny ranní proběhne na zahradě mateřské školy společné fotografování všech dětí MŠ i ZŠ. 

Zdravá 5

V úterý 14. května 2019 k nám zavítá lektorka výukového programu Zdravá 5, která nám hravou a interaktivní formou přiblíží zdravý životní styl. Program nadačního fondu Albert je pro školy zdarma a proběhne dle časového rozpisu:

v MŠ od 8:00 hodin

v ZŠ (1. ročník) od 9:15 hodin, (2. ročník) od 11:00 hodin.

Výchovný koncert - dílo A. Dvořáka

V úterý 7. května v 9:00 hodin proběhne na naší základní škole pro děti MŠ i žáky ZŠ výchovný koncert p. Kubáta, který nám přiblíží dílo skladatele Antonína Dvořáka.  Vstupné 45 Kč bude hrazeno z třídních fondů jednotlivých tříd.

Divadlo Sněhová královna

V úterý 30. dubna pojedeme děti MŠ i ZŠ do Městského divadla ve Zlíně na dětské představení Sněhová královna. Odjezd od školy v 9:15 hodin, návrat na oběd. Vstupné i doprava budou hrazeny z třídních fondů.