O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Rozloučení se školním rokem

Školní rok ukončen, vysvědčení předáno a nezbývá než popřát všem dětem i rodičům příjemné prožití prázdninových dnů. Opět se uvidíme v novém školním roce v pondělí 2. září 2019.  

Informace pro rodiče dětí MŠ 2019

Pasování předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků na pasování, které se bude konat v úterý 25. června 2019 v 10 hodin ve třídě MŠ.

 

Všem dětem, prosím, připravte do skříňky karnevalovou masku.

 

Kosmická show - zážitkový stan

V pondělí 24.6.2019 od 8. hodiny ranní proběhne v naší mateřské škole vzdělávací program o vesmíru. Děti i školáci se budou vesmíru přibližovat nejen v zážitkovém stanu, ale i formou kosmických her a pracovních listů. Cena za dítě je 60 Kč. Děti i školáci se vystřídají dle časového rozpisu následovně:

8:00 - 8:50     děti MŠ - DĚTI, PROSÍM, PŘIVEĎTE DO 7:30 HODIN

8:50 - 9:40      žáci 1. ročníku

9:40 - 10:30    žáci ZŠ Březůvky

10:30 - 11:20  žáci 2. ročníku