O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

MŠ projektový den Moštování

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se zúčastní děti MŠ projektového dne s tématem o moštování v Hostětíně.

Odjezd v 8 hodin, návrat ve 12 hodin.

Děti, prosím, přiveďte nejpozději do 7:30 hodin na ranní svačinku. Děti, které odcházejí po obědě si vyzvedněte ve 12:15 hodin.

Pohodlné oblečení a obutí + čepice.

Program i doprava budou hrazeny z dotace v rámci našeho projektu Šablony MŠMT.

Projektový den proběhne za dodržení všech hygienických a epidemiologických opatření.

Drakiáda

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na podzimní Drakiádu, která se uskuteční v úterý 28. září od 15 hodin v Provodově u vodárny (kopec nad mateřskou školou). I s drakem v oblacích se dá oslavit Den české státnosti.

Projektový den ZŠ - KovoZoo Staré Město

V úterý 14. září 2021 se zúčastní žáci 1. a 2. ročníku ZŠ projektového dne v KovoZoo ve Starém Městě. Na programu je návštěva kovové zoologické zahrady, komentovaná jízda vláčkem a interaktivní program v nové kovárně. Odjíždíme objednaným autobusem v 8:00 hodin od školy, vracíme se do 12:30 hodin na oběd.

Vše bude hrazeno (včetně dopravy) z dotace v rámci našeho projektu "Šablony ZŠ a MŠ Provodov". Děti si v tento den vezmou pouze batůžek se svačinou a pitím a sportovní oblečení. 

Tento projektový den proběhne za dodržení všech hygienických a epidemiologických opatření, v době našeho pobytu se v těchto prostorách nebudeme setkávat s dětmi z jiných škol. 

Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzky v novém školním roce, které se budou konat ve středu 15. 9. 2021 v jednotlivých třídách. V úvodní části proběhnou volby do ŠR za zákonné zástupce žáků na další volební období. Těšíme se na společné setkání.