O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství pro děti 1. až 9. ročníků
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor))

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Návštěva Muzea JV Moravy ve Zlíně

V pondělí 5. listopadu  v 8:30 hodin pojedeme do Muzea JV Moravy ve Zlíně, kde se vydáme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a všemi svými smysly nasajeme část jejich asijské výpravy. Jízdné a cena programu (25 Kč) budou hrazeny z třídních fondů. V tento den se neučíme, návrat autobusovou linkou ke škole na oběd.

Vyšetření zraku MŠ

Preventivní screeningové vyšetření zraku pro nahlášené děti proběhne

   

ve čtvrtek 29.11.2018 v 8:30

 

Prosím, přineste do té doby 150 Kč.

Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. 

Lampionový pochod světlušek

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na lampionový průvod světlušek. Sraz u základní školy v pátek 9. 11. 2018 v 17 hodin. Čeká na vás také stezka odvahy a hlavně velké překvapení na závěr! Během akce bude uskutečněna sbírka na podporu nevidomých pro nadaci Světluška.

Hraní rodičů s dětmi v MŠ

Zveme rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ na tradiční hraní v MŠ, které se uskuteční v pondělí 19.11.2018.2018 od 14:45 do 15:45 hodin.