O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Rozhodnutí o přijetí dětí (Březůvky) - prázdninový provoz MŠ

Fotografie dětí MŠ

Vážení rodiče!

Fotografie ze společného focení dětí vyhotoví pan Pavlůsek. O možnosti jejich vyzvednutí v MŠ

do 17. 7. 2020 vás jednotlivě upozorníme mailem.

Cena za 1 ks činí 25,- Kč.

Fotografování dětí MŠ

V úterý 23. 6. 2020 v 10 hodin proběhne za příznivého počasí společné fotografování dětí MŠ na zahradě - 1 fotka s rouškou (pro archivaci do kroniky školy) a jedna bez roušky. 

V případě deště proběhne focení i pasování ve třídě bez přítomnosti rodičů.

Přineste, prosím, 25,- Kč.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ BŘEZŮVKY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Oznamujeme rodičům, kteří mají zájem o umístění svého dítěte na prázdninový provoz do MŠ Provodov od 1.7. do 17.7.2020, že si mohou stáhnout Žádost o přijetí dítěte do MŠ v Provodově zde.

Prosíme, abyste v žádosti čitelně uvedli svou emailovou adresu, na kterou Vám zašleme potvrzení přijetí dítěte a bližší informace před nástupem do MŠ.

Vyplněnou žádost vhoďte do hnědé schránky u bočního vchodu do budovy ZŠ Provodov.

Jelikož budeme moci přijmout děti pouze do maximální kapacity naší MŠ, prosíme o  Vaši shovívavost v případě nepřijetí.

Výše úplaty v měsíci červenci (školné) bude poměrně snížená v odpovídajícím rozsahu omezení provozu MŠ, tj. 180,- Kč.