O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Vycházka školáků do obecní sušírny ovoce

Zítra 22. 9. 2020 v 8:00 hodin půjdou žáci 1. a 2. ročníku na exkurzi do obecní sušírny ovoce v Provodově, kde nám Jan Talaš zprostředkuje přírodní způsob sušení, jeho průběh a také malou ochutnávku. Děti si vezmou sportovní oblečení, batůžek, svačinku a pití.

Třídní schůzky s rodiči žáků ZŠ

Vážení rodiče

oznamujeme Vám, že plánované třídní schůzky dne 23.9.2020 se na doporučení KHS neuskuteční ve škole. Do konce příštího týdne dostanete všechny informace, které bychom Vám ústně sdělili, prostřednictvím emailu. V případě naší či Vaší potřeby se můžeme telefonicky domluvit na osobní konzultaci. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Drakiáda

Zveme všechny děti, jejich rodiče a známé na DRAKIÁDU v neděli 4. 10. 2020 v 15 hodin, sraz pod vodárnou.

Vhodné oblečení, létající draky a dobrou náladu s sebou!

Drobná odměna zajištěna.

V případě deště či mimořádného nařízení MŠMT, KHS se akce ruší.

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření najdete zde