O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Školní družina od 17.5.2021

Oznamujeme rodičům žáků navštěvujících školní družinu, že dle informace MŠMT dochází od 17. 5. 2021 ke zrušení omezení. Provoz bude nadále v běžném režimu, ruší se povinnost zajištění homogenity tříd a žáci 1. a 2. ročníku budou opět společně v jednom oddělení ŠD.

Hurá děti - 10. května jdeme do školky!

Milé děti a milí rodičové,

vláda ČR rozhodla o opětovném otevření MŠ pro všechny děti od 10. května. 

 • Děti se nebudou testovat.
 • Děti nenosí roušky.
 • Zaměstnanci MŠ mají stále povinnost nosit ve vnitřních prostorách škol respirátor.
 • Vstup třetích osob (mimo dětí) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • PROSÍME O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE EMAILEM DO SOBOTY 8.5. PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ. DĚKUJEME.

V pondělí se na vás všechny moc těšíme!

Prázdninový provoz v MŠ

Informace zde

Hledáme poklad

Oznamujeme dětem a rodičům, že naše společná pohybová aktivita je u konce a čeká nás hledání skutečného pokladu. Objem pokladu se odvíjí od vyhodnocení počtu cest každého dítěte. Snad to trochu vynahradí některým dětem zjištění, že v láhvi při poslední cestě již nezbyly bonbóny. Patrně si některé mlsné myšky pochutnaly trochu více. 

Tak tedy: POKLAD BUDEME HLEDAT NA DĚTSKÉM HŘIŠTI U MŠ VE ČTVRTEK 29. DUBNA (9:00 - 1. třída, 10:00 - MŠ, 11:00 - 2. třída ZŠ). Menší děti, které v současné době do MŠ nedochází, budou obdarovány po jejich příchodu.

Všem zúčastněným obrovská pochvala a budeme se těšit na další společné akce.