O škole

skola"To nejdůležitější při výchově a výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte."

                      (Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy)

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín vznikla v roce 2008 sloučením ZŠ Provodov a MŠ Čtyřlístek.  Jejím zřizovatelem je Obec Provodov.

Škola sestává ze:

 • základní školy se dvěma  třídami  1. stupně (1. a 2. ročník) 
 • jednotřídní mateřské školy 
 • školní družiny 
 • školní jídelny zajišťující obědy i pro veřejnost
 • školní jídelny - výdejny

Nabízíme a zajišťujeme:

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (dramatický kroužek, angličtinu, deskové hry, country tance)
 • výuku náboženství 
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice 
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, cvičení žen, schola)

 

Klademe důraz na přátelskou atmosféru ve škole, mezilidské vztahy a láskyplný přístup.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.

Aktuálně

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku ZŠ

Zveme rodiče žáků 1. a 2. ročníku na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 15:30 hodin v jednotlivých třídách.

Hraní rodičů s dětmi v MŠ

Zveme rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ na tradiční hraní, které se uskuteční v pondělí

18.11.2019 od 14:45 do 15:45 hodin.

Hraní rodičů s dětmi v MŠ

Zveme rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ na tradiční hraní, které se uskuteční v pondělí

18.11.2019 od 14:45 do 15:45 hodin.

Oznámení rodičům dětí MŠ

Vážení rodiče, z důvodu nahlášení malého počtu dětí do MŠ v době školních podzimních prázdnin, bude mateřská škola (po dohodě se zřizovatelem Obcí Provodov) v provozu pouze ve středu 30. října 2019. V úterý 29. října bude MŠ uzavřena.